rennen.jpg

Welkom op de website van de Nierpatiëntenvereniging Zwolle!

De Nierpatiëntenvereniging Zwolle (NVZ) is een vereniging van en voor nierpatiënten, van de Isalaklinieken in Zwolle en Meppel en de Elyeklinieken Emmeloord

Lid kunnen worden:

 • hemodialyse patiënten
 • CAPD en APD patiënten
 • predialyse patiënten
 • getransplanteerden
 • partners/ nabestaanden of familieleden van nierpatiënten.

Wat doen wij voor u:

 • wij behartigen de individuele en collectieve belangen van nierpatiënten, die verbonden zijn aan een van de aangesloten dialysecentra of die wonen in het werkgebied van de vereniging
 • wij bevorderen de mondigheid, verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van nierpatiënten, waarbij de vereniging de spreekbuis voor de aangesloten patiënten is
 • wij werken in de aangesloten dialysecentra nauw samen met de dialyseverpleegkundigen, de leiding van de afdeling en het MMW(Medisch Maatschappelijk Werk).

Hoe doen wij dat:

 • wij bezoeken de hemodialysepatiënten twee keer per jaar op de afdeling <
 • wij hebben regelmatig overleg met de hoofden van de afdeling en met MMW (Medisch Maatschappelijk Werk)
 • wij bevorderen op een actieve manier het contact tussen de leden (lotgenotencontact) door:
  • het geven van voorlichting over medische en sociaal maatschappelijke aangelegenheden
  • het organiseren van themamiddagen/- avonden
  • het organiseren van een jaarlijkse bootreis en kerstdiner.

Ons verenigingsblad “DiaPost” ontvangt u 2x per jaar. Daarnaast ontvangt u elke twee maanden het magazine “Wisselwerking” van de Landelijke Nierpatiëntenvereniging (NVN). Leden van onze vereniging zijn automatisch lid van de NVN.

Samen staan wij sterk:

Wij werken samen met de Nierpatiëntenverenging Oost-Nederland en met de Diabetesverenigingen Oost Nederland en Regio Oude en Nieuwe Land.