StockSnap.jpg

Wat doen wij voor u:

  • wij behartigen de individuele en collectieve belangen van nierpatiënten, die verbonden zijn aan een van de aangesloten dialysecentra of die wonen in het werkgebied van de vereniging
  • wij bevorderen de mondigheid, verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van nierpatiënten, waarbij de vereniging de spreekbuis voor de aangesloten patiënten is
  • wij werken in de aangesloten dialysecentra nauw samen met de dialyseverpleegkundigen, de leiding van de afdeling en het MMW(Medisch Maatschappelijk Werk).