rennen.jpg

Hoe doen wij dat:

  • wij bezoeken de hemodialysepatiënten twee keer per jaar op de afdeling <
  • wij hebben regelmatig overleg met de hoofden van de afdeling en met MMW (Medisch Maatschappelijk Werk)
  • wij bevorderen op een actieve manier het contact tussen de leden (lotgenotencontact) door:
    • het geven van voorlichting over medische en sociaal maatschappelijke aangelegenheden
    • het organiseren van themamiddagen/- avonden
    • het organiseren van een jaarlijkse bootreis en kerstdiner.

Ons verenigingsblad “DiaPost” ontvangt u 2x per jaar. Daarnaast ontvangt u elke twee maanden het magazine “Wisselwerking” van de Landelijke Nierpatiëntenvereniging (NVN). Leden van onze vereniging zijn automatisch lid van de NVN.